YOT:n tehtävä on pitää huoli siitä, että työ maistuu muulloinkin kuin lomaa edeltävänä palkkapäivänä. Uskomme, että hyvin voiva Ylen työntekijä tekee yleisölle parempia sisältöjä. 

YOT:n päättävä elin on hallitus. Käytännön toiminta - kaikkein tärkein toiminta - tapahtuu osastoissa. Osastoja on kahdeksan, kun 2020 - 2021 vuoden vaihteessa valmistunut osastorakenteen uudistus astui voimaan.  YOT:n osastot ovat:  Alueen osasto, johon kuuluvat alueilla työssä olevat yleläiset, pääosa Mediapoliksen työntekijöistä on Tohlopin osaston jäseniä ja koko ruotsinkielinen toiminta on oman osastonsa (SFA:n) alla. Lisäksi Pasilassa on neljä suomenkielistä osastoa:  Luovat, Media ja Ruuti, sekä Tuottis osastot. Jäsenyys osastoissa tulee automaattisesti oman työpaikan mukaan.