Ylen ohjelmatyöntekijät ry on ennen kaikkea edunvalvontajärjestö.

Pidämme huolen siitä, että työt tehdään niin kuin sopimuksissa on sovittu.

Ylen ohjelmatyöntekijät ry

Käyntiosoite: Yle/Luova Talo (6 krs.), Radiokuja 1,  Pasila
Postiosoite: PL 82, 00024 Yleisradio
Sähköposti: yot [a] yle.fi

Toiminnanjohtaja 
Helena Pekarila 

s-posti helena.pekarila [a] yle.fi
p. +358 40 5059794

Mikä YOT?

Ylen ohjelmatyöntekijöiden edunvalvontaa hoitava ammattijärjestö, johon kuuluu n. 2200 yleläistä. Edunvalvonnassa on mukana 12 luottamushenkilöä, joista pääluottamushenkilön tehtävä on päätoiminen. Yhdistykseen kuuluu kahdeksan osastoa: Alueen osasto, Epis, Luovat osasto, Media osasto, Ruutin osasto, Tohlopin osasto, Tuottis osasto ja SFA (Svenska Fackavdelningen).

YOT on RTTL:n https://www.rttl.fi/ suurin jäsenjärjestö ja osa Suomen Journalistiliittoa https://journalistiliitto.fi/fi/.

Vad är RPA?

Vi är en fackorganisation som sköter intressebevakningen för Rundradions programarbetare. RPA har ca 2200 Yle-medarbetare som medlemmar. Intressebevakningen involverar 12 förtroendepersoner, varav huvudförtroendepersonen har detta som heltidssyssla. Organisationen har åtta avdelningar: Alueet, Epis, Luovat, Media, Ruuti, Tohloppi, Tuottis och SFA, Svenska fackavdelningen. 

RPA är RTRF:s största medlemsorganisation och en del av Finlands Journalistförbund. 

Suomen Journalistiliitto

Katuosoite: Siltasaarenkatu 16 Käyntiosoite: Säästöpankinranta 2 A 7. krs
Postiosoite: PL 252, 00531 HELSINKI  Puhelinvaihde: (09) 612 2330

Radio- ja televisiotoimittajien liitto

Katuosoite: Yle/Luova Talo, käyntios. Radiokuja 1,  00240 Helsinki  
Postiosoite: PL 82, 00024 Yleisradio Sähköposti: rttl [a] yle.fi