YOT:n vuosikokous on Paasitornin Congress Centerissä 5.9.2020

12.6.2020

Kutsu Ylen ohjelmatyöntekijät ry:n vuosikokoukseen

Ylen ohjelmatyöntekijät ry:n vuosikokous pidetään Paasitorni Congress Centerin, Paasivuorenkatu 5 A, Sirkus-salissa lauantaina 5.9.2020 klo 12.00 alkaen. Valtakirjojen tarkastus alkaa kokoustilan lämpiössä klo 10.30 ja päättyy tasan klo 12.00.

Valtakirjalla on mahdollista edustaa kahta muuta YOT:n jäsentä. Kokouksen osallistujille on lounas ravintolassa klo 11.00 - 11.45. Kokous striimataan ja siihen on mahdollista osallistua myös etänä. Kokoustilassa ja ravintoloissa on turvavälit ja tilat ovat avarat. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat ja aloiteaika päättyy 30.7.2020.

Vuosikokouksen jälkeen on päivällinen Meripaviljongissa, Säästöpankinranta 3, klo 18.00 alkaen. Meripaviljongissa meillä on yksityistilaisuus. 

Inbjudan till Rundradions Programarbetare rf:s årsmöte

Rundradions programarbetare rf:s årsmöte äger rum i Cirkussalen i Paasitorni Congress Center på Paasivuorigatan 5 A lördagen 5.9.2020. Mötet inleds klo 12.00.

Granskningen av fullmakter sker i mötessalens foajé från och med klockan 10.30 och avslutas jämnt klockan 12.00. RPA:s medlemmar har möjlighet att under årsmötet rösta för två andra föreningsmedlemmar.

Mötet streamas och man kan delta i det också på distans. Mötessalen och restaurangen är rymliga och vi håller säkerhetsavstånd mellan deltagarna.

Under mötet behandlas de stadgeenliga årsmötesärendena samt eventuella motioner. Sista möjligheten att inlämna motioner är torsdagen 30.7.2020.

Efter mötet serveras middag från och med klockan 18.00 i restaurang Meripaviljonki på Sparbankskajen 3. Hela restaurangen är bokad för oss.