YOT:n lausunto Yleisradio Oy:stä annetun lain 7§:n muutosehdotuksesta

27.8.2020

Ylen ohjelmatyöntekijät ry YOT kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.

YOT:n mielestä Yle-laki on nykymuodossaan toiminut hyvin.

Yleisradio on tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan huoltovarmuutta. Yle on ainoa median osa, joka pysyy varmasti kotimaisessa omistuksessa tilanteessa kuin tilanteessa. Kevään koronapoikkeustilan aikana kaikkien Ylen julkaisukanavien olemassaolo oli suomalaisen yhteiskunnan toiminnan ja kansalaisten tiedonsaannin kannalta elintärkeää.

Julkisen palvelun yleisradioyhtiöllä tulee olla mahdollisuus tehdä tekstimuotoisia sisältöjä. Jos EU:n sääntely vaatii Yle-lain täsmentämistä tekstimuotoisten sisältöjen osalta, määrittely on tehtävä niin, että suomalaisten oikeus varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta saatavaan laadukkaaseen ja monipuoliseen julkisen palvelun journalismiin ei vaarannu. Ylen on palveltava kaikkia suomalaisia, ja yleisön vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Osa yleisöstä on tavoitettavissa vain tekstimuotoisella sisällöllä.

Tekstimuotoinen sisältö on osa modernin julkisen palvelun mediayhtiön tehtäväkenttää. Radio, televisio ja internet ovat nykyisessä mediamaailmassa kokonaisuus, jossa kaikki osat täydentävät toisiaan. Nykyaikaisen uutispalvelun on toimittava myös verkossa.

YOT korostaa Yleisradion merkitystä suomalaisen moniarvoisen, riippumattoman ja vastuullisen tiedonvälityksen ja journalismin takaajana. Kaupallisen median ahdinko ei johdu Yleisradiosta vaan median murroksesta ja esimerkiksi ulkomaisten viestintäjättien kuten Facebookin ja Googlen aiheuttamasta mainostulojen vähenemisestä.

Yleisradion toimintamahdollisuuksien heikentäminen ei vahvista kaupallista mediaa. Yle lisää omalta osaltaan suomalaisten kiinnostusta uutisiin myös netissä ja näin kasvattaa kaupalliselle medialle lisää potentiaalista yleisöä, ei vähennä sitä. Suomessa tarvitaan sekä kaupallista mediaa että Yleisradiota, jotka kirittävät toisiaan myös verkkouutisissa, lisäävät kansalaisten tiedonjanoa ja turvaavat suomalaista demokratiaa.

Ehdotuksen mukaan Yleisradion sisältöjen pääpainon tulee olla liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävissä julkaisuissa ja tekstimuotoisen sisällön tulee liittyä pääsääntöisesti niihin. Yleisradiolla on oltava mahdollisuus kehittää toimintaansa tekniikan ja julkaisukanavien muuttuessa, eikä tätä pidä rajoittaa.

Lakiehdotuksen mukaan joissain tapauksissa Yle voisi tehdä juttuja verkkoon ilman, että samasta aiheesta on sisältöä visuaalisessa tai audiomuodossa. Tällaisia olisivat tekstimuotoiset sisällöt, jotka perustuvat yhteistyöhön Suomen Tietotoimiston STT:n kanssa. Ylellä pitää olla mahdollisuus käyttää kaikkien tietotoimistojen materiaalia uutisoinnin pohjana.

Suurinta osaa Ylen verkossa tällä hetkellä julkaisemista aiheista käsitellään myös radiossa, tv:ssä tai jossain netin audiovisuaalisessa julkaisussa. Esityksen mukaan nopeisiin uutistilanteisiin liittyviä sisältöjä, kulttuuri- ja opetussisältöjä sekä kielivähemmistöjä palvelevia uutisia voisi tehdä verkkoon ilman yhteyttä audiovisuaalisiin sisältöihin. Pidämme välttämättömänä, että myös tiedesisältöjä voisi tehdä rajoituksetta.

Yleisradion työntekijät tuntevat syvästi oman vastuunsa yhteiskunnasta: Ammattijärjestömme solmi poikkeustilan aikana Yleisradion kanssa paikallisen sopimuksen. Sillä varmistettiin, että Yle pystyy hoitamaan lakisääteiset velvoitteensa, vaikka koronatilanne olisi muodostunut vielä paljon toteutunutta pahemmaksi. Yleisradion uutisoinnin pitää jatkua kaikissa välineissä, vaikka ympäröivässä maailmassa tapahtuisi mitä tahansa.

Ylen ohjelmatyöntekijät ry:n hallitus

YOT on Ylen ohjelmatyöntekijöiden ammattijärjestö, johon kuuluu yli 2 200 Yleisradion työntekijää. YOT on Radio- ja televisiotoimittajien liiton suurin jäsenjärjestö ja osa Suomen Journalistiliittoa.