Ylen ohjelmatyöntekijät: Ei irtisanomisille

5.2.2021

Yleisradio ilmoitti tammikuun lopussa aloittavansa yt-neuvottelut uutis- ja ajankohtaistoiminnan Studio- ja kuva -osastolla. Neuvottelujen piirissä on 68 työntekijää, ja vähennystarve on jopa 25 henkilötyövuotta.

Ylen ohjelmatyöntekijät YOT ymmärtää yhtiön tavoitteen kehittää studiotyötä ja lisätä automaatiota. Pidämme silti vähennystarvetta - yli kolmasosa neuvottelujen piirissä olevista työntekijöistä - ylimitoitettuna ja päätöksentekoa ennenaikaisena. Studiotekniikan uudistamissuunnitelma on vielä valmisteluvaiheessa.

Yt-neuvottelut voivat johtaa irtisanomisiin, jotka realisoituvat vasta puolentoista vuoden kuluttua. Se olisi kohtuutonta työntekijöitä kohtaan ja söisi työmoraalia, mikä on haitallista koko yhtiölle.

YOT:n mielestä yt-neuvottelujen lopputuloksena ei saa olla irtisanomisia. Työntekijöille on etsittävä uudet työtehtävät Ylen sisältä. Studioiden uudistamisessa on huolehdittava tuotannon toimintavarmuudesta, ja siihen tarvitaan ammattitaitoisia ja työhönsä sitoutuneita yleläisiä myös jatkossa.

Ylen ohjelmatyöntekijät - YOT ry:n hallitus