Henkilöstön edustajat Ylen hallintoneuvostoon on valittu

29.8.2019

Varsinaisiksi edustajiksi hallintoneuvostoon valittiin Pirjo Auvinen ja Risto Mattila.  Auvisen 1. varahenkilö on Minna Hannula (Ylen päälliköt ja ylemmät toimihenkilöt/YPY) ja 2. varahenkilö on Miikka Liukkonen (Tekniset). Mattilan 1. varahenkilö on Jukka Kuusinen (Toimihenkilöt) ja 2. varahenkilö on Antti Laakso (Ylen ohjelmatyöntekijät). 

Toimittaja Pirjo Auvinen
Toimittaja Risto Mattila