Kutsu Ylen ohjelmatyöntekijät ry:n vuosikokoukseen 19.3.2022

21.2.2022

YLEN OHJELMATYÖNTEKIJÄT RY 

Kutsu vuosikokoukseen

Ylen ohjelmatyöntekijät ry:n vuosikokous pidetään etäyhteyksin lauantaina 19.3.2022 klo 12.00 alkaen. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat ja mahdolliset saapuneet aloitteet. 

Aloiteaika päättyy perjantaina 25.2.2022. Poikkeuksellisesti tähän vuosikokoukseen ei ole mahdollista osallistua valtakirjalla. 

Kokouksen osallistujat voivat laskuttaa YOT:lta kokouslounaan kirjautumalla nettisivuilla (www.yotry.fi) jäsensivuille ja tekemällä kululaskun. Ohjeet kululaskun tekemiseen lähetetään jäsenistölle ennen kokousta yhdessä kokousmateriaalin kanssa kalenterikutsun liitteenä. 

RUNDRADIONS PROGRAMARBETARE RF

Inbjudan till årsmöte

Rundradions programarbetare rf: s årsmöte äger rum som distansmöte lördagen 19.3.2022 med start kl 12.00. 

På mötet behandlas stadgeenliga årsmötesärenden samt eventuella motioner. 

Sista inlämningsdag för motioner är fredag 25.2.2022. Undantagsvis är det inte möjligt att delta i årsmötet per fullmakt. 

Mötesdeltagarna kan under årsmötet luncha på RPA:s bekostnad genom att logga in på föreningens webbsida www.yotry.fi och gå in på medlemssidorna (jäsensivut). Där kan man göra en räkning för sina utgifter. Anvisningar för hur detta går till kommer att skickas till medlemmarna före mötet i samband med övrigt mötesmaterial, som bilaga till kalenderinbjudan.