Kutsu Ylen ohjelmatyöntekijät ry:n vuosikokoukseen

3.2.2021

Ylen ohjelmatyöntekijät ry

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Ylen ohjelmatyöntekijät ry:n vuosikokous pidetään etäyhteyksin lauantaina 20.3.2021 klo 12.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten vuosikokousasioiden lisäksi YOT:n sääntömuutos, joka koskee vuosikokouksen etäosallistumista sekä mahdolliset saapuneet aloitteet. Aloiteaika päättyy perjantaina 26.2.2021. Poikkeuksellisesti tähän vuosikokoukseen ei ole mahdollista osallistua valtakirjalla. 

Rundradions programarbetare rf

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Rundradions programarbetare rf håller sitt årsmöte på distans lördagen 20.3.2021 från och med klockan 12.00. 

Förutom de stadgeenliga ärendena behandlar årsmötet förändringar av RPA:s stadgar som berör deltagande på distans samt eventuella motioner. Motionerna måste lämnas in senast fredagen 26.2.2021. Undantagsvis kan man inte delta i det här årsmötet med fullmakt.