Ruutin stipendien haku on alkanut!

11.2.2016

Rahaston pääoman muodostavat Ylen tv-uutisten-, urheilun- ja ajankohtaisohjelmien juttujen myynnistä kertyvät tekijänoikeustulot, ns. rojaltit. Yleisradio ja Suomen Journalistiliitto (SJL) ovat sopineet näistä korvauksista ja Yle tilittää vuosittain korvaukset Ylen ohjelmatyöntekijät (YOT) ry:lle.

Ruutin stipendirahasto jakaa stipendejä jäsenilleen nyt toisen kerran. Stipendejä voivat hakea Ruutin ja Alueen osaston jäsenet. Stipendirahasto jakaa 15 kpl 800 euron ja 5 kpl 1600 euron stipendiä. Stipendien haku alkaa nyt ja päättyy tiistaina 15.3.2016.

Mihin tarkoitukseen stipendiä voi hakea?

Koulutus tai apurahat on tarkoitettu tekijöiden kouluttautumiseen, ammattiosaamisen kehittämiseen, yleissivistävän kouluttautumisen tai itseopiskelun tukemiseen. Myös tässä tarkoituksessa tehtävät kokeiluprojektit kuuluvat tuen piiriin. Rahoja ei ole kuitenkaan tarkoitettu tuotantotueksi, vaan omaan projektiin valmistautumiseen, kun se on perusteltavissa ammattiosaamisen laadullisella kehittämisellä. Tällöin kyseessä ei voi olla palkan tai palkkion maksu. Stipendiä voi myös hakea koulutustapahtuman järjestämiseen.

Miten haen stipendiä?

Hakijan on esitettävä apurahalleen perustelut, käyttösuunnitelma sekä talousarvio. Myönnettävät apurahat on käytettävä vuoden sisällä myöntämisestä ellei hoitokunta ole perustellusta syystä myöntänyt jatkoaikaa. Hakulomake on viestin liitteenä ja sen voit hakea myös YOT:n toimistolta tai pyytää lähettämään sen s-postilla. Lomake on myös YOT:n nettisivuilla.

Kuinka pitkän karenssin stipendi aiheuttaa ja vaikuttaako sen saaminen muiden apurahojen hakemiseen?

Apurahan saaneelle ei ilman perusteltua syytä myönnetä uutta apurahaa ennen kuin kolme vuotta on kulunut edellisen saman rahaston apurahan myöntämisestä. Muut SJL:n, RTTL:n, YOT:n, Kouran tai Jokesin tai vastaavien tahojen myöntämät tuet tai apurahat eivät vaikuta tämän apurahan myöntämiseen.

Stipendin tilitys ja raportointi

Apurahan käytöstä on tehtävä hoitokunnalle raportti kahden kuukauden kuluttua stipendin käytöstä, kuitenkin ennen seuraavien stipendien hakuaikaa. Jos hakija ei voi käyttää myönnettyä apurahaa haettuun tarkoitukseen, summa siirretään käytettäväksi rahaston koulutustoimintaan tai seuraavaan apurahajakoon. Erityisestä syystä hoitokunta voi hakemuksesta myöntää apurahan käytölle jatkoaikaa. Stipendi maksetaan tilille heti, kun olet sopinut asiasta hoitokunnan sihteerin kanssa (helena.pekarila@yle.fi tai p. 040 505 9794).

Ellei apurahaa ole käytetty haettuun tarkoitukseen, perii hoitokunta myönnetyn summan takaisin ja se liitetään rahaston pääomaan.

Terveisin,

Ruutin stipendirahaston hoitokunta