Apurahoja ja stipendejä:

Koura

1) Stipendit

Ylessä ja MTV:ssä vakinaisessa työsuhteessa oleville. Hakuaika ilmoitetaan Linkissä ja Journalistissa. Hakuajat yleensä talvella ja syksyllä.

2) Projektiraha

Voi hakea mihin aikaan vuodesta tahansa.

3) Koura-palkinto

Vuosittain

Lisätiedot: http://intra.yle.fi/koura

RTTL:n koulutusapuraha

 Hakuaika syksyisin. Lisätiedot RTTL:n nettisivuilla.

AVEKin koulutusapurahat

 Hakulomake nettisivuilla www.kopiosto.fi/avek

JOKESin apurahat

Moniin eri tarkoituksiin. Lisätiedot www.jokes-saatio.fi

YOT:n arkistonkäyttöapurahat

 Hakuaika noin joulukuusta tammikuun loppuun. Jäsenistölle ilmoitetaan hakuajan alkamisesta.

Kouluttautumislomat

 Lisätiedot Ylen Intrassa.

Toiminta

YOT on ennen kaikkea edunvalvontajärjestö. Pidämme huolen siitä, että työt tehdään niin kuin sopimuksissa on sovittu. Pyrimme omalta osaltamme pitämään huolen siitä, että työ maistuisi muulloinkin kuin lomaa edeltävänä palkkapäivänä. Uskomme, että hyvin voiva Ylen työntekijä tekee Ylelle ja ennen kaikkea Ylen yleisölle parempia ohjelmia.

YOT:n päättävä elin on hallitus. Käytännön toiminta - kaikkein tärkein toiminta - tapahtuu osastoissa. Osastoja on nyt kuusi, kun viime marraskuussa perustettiin Helsingin Tuotantoon oma osasto. Jokaisella osastolla on näillä sivuilla myös oma osionsa. Jäsenyys osastoissa tulee automaattisesti oman työpaikan mukaan.

Alueen osasto kattaa kaikki maakuntaradiot, Mediapoliksen(ent. Tohlopin) työntekijät ovat oma ryhmänsä ja koko ruotsinkielinen toiminta on oman osastonsa alla. Lisäksi Pasilassa on kolme suomenkielistä osastoa: Ruuti, Pasilan ja Tuotannon osasto. 

YOT on Radio- ja televisiotoimittajien liiton suurin yhdistys ja RTTL:n kautta olemme osa Suomen Journalistiliittoa.

RTTL toimii koko sähköisen viestintäalan edunvalvontajärjestönä, SJL kattaa myös printtimedian. 

Tietoa RTTL:stä ja SJL:stä löydät niiden omilta nettisivuilta.


 

Linkki työhyvinvointiin liittyville sivuille

http://www.tuoreeksterveeks.fi/

Tekijöiltä

Näille Suomen Journalistiliiton ja Viestinnän Keskusliiton yhdessä ylläpitämille sivuille on koottu tietoa, tiedon lähteitä ja hyviä käytäntöjä työhyvinvointiin liittyvistä aiheista. Sivuston tarkoituksena on palvella viestintäalan yrityksiä ja työntekijöitä näiden työhyvinvointiin ja johtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitot toivovat saavansa lukijoilta lisää tietoja hyvistä käytännöistä, muutosehdotuksia sekä vinkkejä sivuston kehittämiseen (tytti.oras@journalistiliitto.fi tai klaus.kallioinen@vkl.fi).