YOT:n vuosikokouksen järjestelyt ovat muuttuneet

3.3.2020

YOT:n hallitus on tänään päättänyt perua Tallinnaan suuntautuvan kokousmatkan. Kokous järjestetään 21.3. Pasilassa RTI-talon auditoriossa (Uutiskatu 2) klo 12.00. Pasilan ulkopuolelta kokoukseen osallistuminen on hankalaa, joten osastojen toivotaan valmistelevan esitykset kokoukselle huolellisesti etukäteen.

Olemme hyvin pahoillamme, että odotettua Tallinnan-matkaa ei tässä tilanteessa voida järjestää. YOT:n hallitus päätti tänään, että korvaava matka järjestetään 5.9.2020. Toivotaan, että koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on siihen mennessä korjaantunut.

RPA - information om nya årsmötesarrangemang

Yle förbereder sig inför en spridning av koronaviruset genom specialarrangemang. Resor mellan regioner och Böle begränsas. Därför måste vi ändra på arrangemangen för Rundradions programarbetare RPA:s årsmöte 21.3.2020.

RPA:s styrelse har i dag beslutat att annullera mötesresan till Tallinn. Årsmötet arrangeras 21.3. kl 12.00 i RTI-husets auditorium i Böle (Nyhetsgatan 2). Det är svårt att delta i mötet på distans, så avdelningarna ombeds bereda sina propositioner till mötet noggrant på förhand. 

Vi är väldigt ledsna över att resan till Tallinn, som många ivrigt väntat på, nu inte kommer att kunna genomföras. RPA:s styrelse beslutade idag att en ersättande resa ordnas 5.9.2020. Förhoppningsvis gäller inte det undantagstillstånd som koronaviruset orsakar längre då.